GİB, vergi yapılandırmasında öne çıkan noktaları paylaştı

Milyonlarca kişinin merakla beklediği kamu borçlarının yapılandırılması kararı yasalaştı ve uygulamaya geçti.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7440 sayılı Kanun 12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Vergiler ve gecikme zamları yapılandırılıyor

Söz konusu Kanun ile vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve faizi yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi amaçlanıyor.

Borçların ödenmesinde öne çıkan maddeler:

Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50’sinin silinmesi.

MTV

Ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) aslı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi.

Trafik para cezaları

Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi.

Öğrenim ve katkı kredisi

Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının asıllarına vade tarihleri ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında gecikme zammı, Yİ-ÜFE tutarı, katsayı tutarı gibi alacaklar hesaplanmadan ödeme imkanı.

Davaların sonlanması

Dava konusu yapılan ihtilafların (vergi tarhiyatları, vergi cezaları, idari para cezaları vb. ilişkin) sulh yoluyla sonlandırılması.

İncelemesi devam eden alacakları içeriyor

Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması.

Vergi incelemesi yapılmayacak

2018-2022 yıllarına ilişkin olarak matrah ve vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaması.

Azami 48 aya kadar taksitlendirme

Yapılandırılan tutarların peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenmesi.

Peşin ödemelerde indirim

Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde90 indirim yapılması.

İdari para cezalarının peşin ödenmesi ne indirim

Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde, ceza asıllarından yüzde 25 indirim yapılması.

Matrah ve/veya vergi artırımı vergisine 12 taksit

Matrah ve/veya vergi artırımı üzerine hesaplanan vergilerin peşin veya aylık dönemler halinde azami 12 eşit taksitte ödenmesi. 

Matrah ve/veya vergi artırımı peşin ödenmesine indirim

Matrah ve/veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde, bu vergilerden yüzde 10 indirim yapılması.

İşletme kayıtları doğru yapılacak

İşletme kayıtlarının (kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar, emtia, demirbaş vb.) cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi.

Pişmanlık beyanı

Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için cezasız ve faizsiz olarak pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan.

Kredi kartı ile ödeme imkanı

Yapılandırılan borçların anlaşmalı bankaların kredi kartı ile ödenmesi.

Motorlu taşıtlara muayene izni

Her bir taşıt için Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10’unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince araç muayene izni verilecek.

Ödeme kolaylığı

Araç muayenesini yaptırmamış olanların 30/9/2023 tarihine kadar muayenelerini yaptırmaları şartıyla ödeme kolaylığı sağlanacak.

Başvuru süresi: 31 Mayıs 2023’e kadar

Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor.

Mükelleflerin soruları için

Mükellefler Yapılandırma Kanununa ilişkin her türlü soruları için Vergi İletişim Merkezini (189) arayabilecekler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir